תנאי שימוש נאות

תנאי שימוש נאות

תקנון

החברה המפעילה את שם המתחם להלן: "האתר" מחויבים לשמור על פרטיותך.

זמני אספקת המוצר

המוצר יפתח לגישה מלאה ובאופן מיידי לאחר ביצוע העסקה.

אבטחת מידע

בסיס הנתונים של החברה עומד תחת מערכות הגנה מתקדמות על מנת למנוע אובדן נתונים ושימוש לרעה במערכת.
בניגוד לחברות אחרות האתר הינו מבין האתרים היחידים שאינו שומר בבסיס המידע שלו פרטים אודות כרטיס האשראי שלך לאחר ההרשמה.

בעת רכישת מנוי פרטיך ופרטי כרטיס האשראי שלך מועברים ישירות אל חברת האשראי בצורה מוצפנת.
כמו כן, דף התשלום מאובטח בתקן PCI.


איסוף מידע ופרטים אישיים

במהלך ההצטרפות יילקחו מספר פרטים אישיים על מנת להשתמש בשירותי החברה. 

מדיניות פרטיות
 
החברה מתחייבת שלא למכור, או להעביר את פרטיך האישיים כגון: כתובת אימייל או פרטים אישיים אחרים.
אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך האישיים לצד ג מכל סיבה שהיא אלא בהוראת בית משפט.

דואר אלקטרוני

לחברה הזכות המלאה לשלוח לך הודעות הקשורות לאתר בלבד כגון: מבצעים, הנחות, הטבות חדשות ועדכונים.
החברה לא תשלח אליך חומר פרסומי/שיווקי שאינו קשור לאתר.
כמו כן, חשוב לציין שכחלק משמירה על פרטיותך ניתנת לך האפשרות (ע"י עריכת ההגדרות האישיות שלך)
לבטל באופן מלא קבלת התראות לדואר אלקטרוני ולנייד ממשתמשים באתר ומהחברהמסמך זה מהווה הסכם בינך לבין החברה המפעילה שירות הכרויות אותו היא מספקת תחת האתר.

לפני הרישום לשירות מחובתך לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש המופיעים בדף זה.
הרשמה לשירות מהווה את הסכמתך המלאה להיות כפוף לתנאים ולהוראות המופיעים בדף זה.


כללי השימוש בשירות ׁ 
ׁ
החברה אופיר גרופ מתחייבת לספק לך את השירות בעת הצטרפותך.
החברה רשאית לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת מבלי לידע אותך קודם לכן או לאחר מכן. כל שינוי שיעשה בהסכם זה יהווה את הסכמתך המלאה לתנאים החדשים, ולכן מומלץ שתעיין בדף זה לעיתים על מנת לבדוק אם התבצעו בו שינויים.
הרשמה לשירות מקנה לך שם משתמש וסיסמא שאיתם תינתן לך האפשרות להשתמש בשירות, הינך מבין ומסכים לכך שפרטי הכניסה לצורך השימוש בשירות (שם משתמש וסיסמא) הינם לשימושך האישי בלבד ואתה לא תחלוק פרטים אלו עם אדם אחד לצורך שימוש מלא או חלקי בשירות.מהות השירות

השירות נועד לפנויים/פניות אשר הסטטוס המשפחתי שלהם אינו מוגדר כנשוי/ה ואשר אינם נמצאים במערכת יחסים כלשהי ומטרתו ליצור אינטרקציות למטרת הכרות לטווח ארוך ולקשר רציני בלבד! במידה והסטטוס המשפחתי שלך אינו מוגדר כרווק/ה גרוש/ה אלמן/ה או פרוד/ה אינך מורשה להשתמש בשירות זה
         .
הרשמתך לאתר הנוגדת את סעיף זה מהווה הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו.ש

השימוש בשירות

השימוש בשירות נועד לאנשים מבוגרים שמולאו להם 18 שנים ואינך מורשה להשתמש בו טרם מלאו לך 18 שנים לפחות. האחריות על כל קשר שייוצר בינך לבין כל משתמש אחר בשירות הינה שלך בלבד, החברה, עובדיה וכל הקשורים בה בכל צורה שהיא אינם נושאים ולא ישאו באחריות על כל פגיע, נזק שיגרמו לך
ו/או למשתמש אחר שאיתו יצרת קשר על כל המשתמש מכך.


החברה מפעילה שירות חכם חבוי באתר המיועד לצורך התרעת שימוש בשירות שאינו חוקי .
במידה והחברה תמצא לנכון שהנך משתמש בשירות לצרכים אלו או חלקם החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך האישיים וכל שאר הפרטים שיש בידיה הקושרים אותך לכל גורם ממשלתי/פרטי ו/או ציבורי העוסק בטיפול של
עניין זה מבלי לידע אותך בכל שלב שהוא.


השימוש בשירות - הונאה ומרמה

אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון התחזות, מרמה ו / או כל פעולה שבוצעה מצד המשתמש ונועדה להתל במערכת ע"מ להשיג את מבוקשו מבלי ששילם על קבלת השירות ו / או שביצע שימוש בלתי חוקי המיועד לפגיעה בזדון או לא בזדון בצד השני.

במקרים בהם שירות חכם חבוי יגלה פעילות בלתי חוקית מצידך, החברה תפעל על פי שיקול דעתה בנושא לגבי קבלת החלטה באים להמשיך עבורך את השירות או לחילופין לדרוש ממך קנס כספי בגין הפרת תנאי השימוש הנאות שלנו. במידה ותדרש לשלם קנס, המערכת תשלח לך הודעה ותעדכן אותך שכרטיסך ניסגר לצמיתות וכל פעילות שביצעת מיום הרשמתך ו / או כל ניסיון הונאה אחר תועד במערכות החברה וישמש את החברה כראיה כבילה נגדך בבית המשפט. על מנת להימנע מתביעה משפטית תדרש לשפות את החברה בסכום של 350 שקלים שיועברו לחשבון בנק החברה תוך 72 שעות לכל היותר. במידה ולא תעשה כן, החברה תפעל בכל דרך חוקית לגיטימית להביאך לדין בבית המשפט והודעה בדבר הפרת תנאי השימוש תשלח אליך לאחר שיש בידנו את כל הראיות הנדרשות לכך, כולל איתור פרטיך האישיים שלוקטו בכל דרך חוקית כגון איתור פרטים בפייסבוק או הפעלת חוקר פרטי מוסמך לענייני התחזות באינטרנט.

תביעה משפטית בנושאים אלו עשויה להסתכם בסכום של עד 100,000 שקלים, תלוי בכמות הראיות שיש לחברה כנגדך ובאופי הפעילות הבלתי חוקית שביצעת. ע"מ להגיע לגישור פנה לשירות הלקוחות באמצעות טופס יצירת הקשר בחר בנושא בירורים כספיים ובקש לשלם את הקנס שנקבע לך.

התעלמות מקבלת דבר דואר אלקטרוני שתקבל מהחברה בנושא זה, מכל סיבה שהיא, תהווה ראיה נוספת כנגדך בבית המשפט והליך משפטי מצד החברה יחל לאחר 72 שעות מבלי לידע אותך פעם נוספת.

תשלום שירות וחיובים 

בהתאם לחבילת המנוי בה תבחר, החברה תחייב אותך בדמי מנוי.
בעת סיום תקופת המנוי החברה תחדש באופן אוטומטי את המנוי שברשותך בעלות בו הוא נרכש
למעט מנוי במחיר מוזל
שנרכש לתקופה של 1 חודשים ומתחדש אוטומטית בסכום של 149 ש"ח לחודש.
ניתן לבטל את חידוש המנוי בכל עת באמצעות יצירת קשר לטלפון המופיע באתר או ע"י שליחת הודעה דרך טופס יצירת הקשר.

הנך מבין ומצהיר בזאת כי על פי חוק הגנת הצרכן בנושאי שירותי תוכן .
דרישה לביטול תשלום שבוצע לא תספק לך החזר כספי כלשהו גם במידה ולא השתמשת בשירות.
כמו כן, ביטול עסקה בעבור השימוש בשירות יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן וחוקי מדינת ישראל הנוגעים אך ורק לעסקת מכר מרחוק.  
 

סיום התקשרות ומחיקת פרופיל אישי

מחיקת פרופיל למשתמש שאינו מנוי בתשלום תתאפשר בכל עת דרך התפריט העליון במערכת ומעבר ללחצן הגדרות.
הנך מבין ומסכים לכך כי מחיקת הפרופיל האישי שלך בזמן היותך מנוי פעיל בתשלום תתאפשר לך אך ורק לאחר תום תקופת המנוי שברשותך וכי לא תהיה באפשרותך להסיר את כרטיסך האישי עד לתום תקופת המינוי.

אחריות

השימוש בשירות נעשה באחריותך בלבד והנטל על האחריות שתעשה בתוכן המופיע
באתר הינו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך.
החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם לך עקב כך.
במידה ויגרם לך נזק כתוצאה מהשימוש בשירות במישוריו ו/או בעקיפין לא תהיה זכאי לקבל 
מהחברה תמורה כספית כלשהי.


החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת מבלי לידע את המשתמש בשירותי החברה קודם לכן.

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לכל דבר ועניין הנוגעים להסכם זה הינה בבית
המשפט המוסמך בראשל"צ והינך מסכים להתניה זו.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

לכל שאלה הקשורה בתנאי השימוש האמורים להלן ניתן לפנות באמצעות טופס יצירת הקשר.

כניסת רשומים